Thumb 5c95a6a6d43aaa9e199c1a30154d9dbef9f53a87
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Syb van Maurik

Ik collecteer omdat:

... alle spierziektes de wereld uit moeten. Sinds Spinraza heb ik een toekomst. Maar het is geen geneesmiddel. Er is nog steeds geld nodig voor onderzoek, veel geld. En niet alleen voor SMA. Want alle spierziektes moeten de wereld uit. Toch?! Samen met mijn moeder ga ik komende week langs mijn buren. Misschien lukt het digitaal ook nog. Alle beetjes helpen... 👊🏼🍀 Heel erg bedankt namens Syb en al zijn lotgenootjes.

Tikkie
92

donaties

€ 830

ingezameld