Thumb 738c558aa520fa9686a6e6b2228604804c66ce0b
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Prinses Beatrix Spierfonds

Ik collecteer omdat:

In de week van 9 t/m 15 september vindt de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Heb je de collectant gemist? Via deze online collectebus kan er alsnog geld worden gegeven! Op die manier kunnen wij nog meer onderzoek naar spierziekten financieren. Bedankt voor jouw gift!

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de 200.000 mensen in Nederland met een spierziekte. Ons doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vele vrijwilligers.

0

donaties

€ 0

ingezameld