Thumb 98ed71a6249e3cfd7d5c425fa4087bb89bf7804c
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Prinses Beatrix Spierfonds

Ik collecteer omdat:

In de week van 8 t/m 14 september 2019 vindt de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Heb je de collectant gemist? Via deze online collectebus kan er alsnog geld worden gegeven! Op die manier kunnen wij nog meer onderzoek naar spierziekten financieren. Bedankt voor jouw gift!

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, te sturen, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met de hulp van duizenden mensen. Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die ieder op hun eigen manier kracht maken tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.

Tikkie
204

donaties

€ 1.250

ingezameld