Thumb 89e5a3813e7d8791f47839add439289af5dd37c5
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Prinses Beatrix Spierfonds

Ik collecteer omdat:

In de week van 6 t/m 12 september 2020 vindt de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. In deze digitale collectebus kun je een donatie doen om de strijd tegen spierziekten te steunen. Bedankt voor je bijdrage!

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, te sturen, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met de hulp van duizenden mensen. Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die ieder op hun eigen manier kracht maken tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.

Tikkie
472

donaties

€ 4.248

ingezameld