Thumb 65b6a4d4e0cc7479ddf7f0bcc6be0e54de7a71e7
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Judith van Rijswijk

Ik collecteer omdat:

In 2017 is bij mij de spierziekte FSHD gediagnosticeerd. Als ik er met mensen over praat is vaak de eerste vraag: welke behandeling is hiervoor? Net als bij veel andere spierziekten is dit nu juist het probleem. Er is (nog) geen behandeling.
Door onderzoek kan men de ziekte beter begrijpen en kan er gericht gekeken worden naar een behandeling. Het Prinses Beatrix Fonds stimuleert en financiert dergelijk onderzoek.

Een andere vraag die vaak gesteld wordt is: Kan ik iets voor je doen? En dat kan zeker! Voor onderzoek is veel geld nodig. Je kunt een donatie doen in mijn online collectebus. Daarmee help je mee in de strijd tegen spierziekten zoals FSHD. Hartelijk dank voor je gift!

Meer weten over mijn leven met FSHD? kijk dan op: kiloveren.blog

Tikkie
25

donaties

€ 885

ingezameld