Thumb 93be1055e5a2c949faf2419604a492ac7bbd594c
D47c60744852ce15abbaedd8f20877e04862b302

Marnix van Bruggen

Ik collecteer omdat:

... ik het heel belangrijk vind dat het onderzoek naar medicijnen tegen FSHD kan worden voortgezet. Zelf heb ik deze spierziekte waardoor ik elke dag ervaar wat de woorden 'progressief' en 'niet geneeslijk' voor impact hebben. Dankzij het onderzoek dat gestart is zijn er al flinke vorderingen gemaakt, maar er is meer geld nodig om behandelingen en medicijnen te kunnen ontwikkelen.

Tikkie
134

donaties

€ 5.123

ingezameld